Giới thiệu

Khoa Cơ khí - Trường Công nghệ thuộc Đại học Duy Tân được thành lập theo Quyết định số 4760/QĐ_ĐHDT ngày 26/11/2020 trên cơ sở 02 Bộ môn: Cơ Điện tử và Kỹ thuật Ô tô – khoa Điện - Điện tử.

Chương trình Đào tạo

Tin tức

Đại học Huế hợp tác toàn diện với trường Đại học Duy Tân

Tháng Ba 25, 2021
Ngày 24/3, tại Trường ĐH Duy Tân đã diễn ra lễ ký thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Trường ĐH Duy Tân và ĐH Huế. Đại diện ĐH Huế và Trường ĐH Duy Tân ký...

Cơ sở vật chất

A - Z Sitemap / Chuyên môn & Học thuật
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.