star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Sứ mạng và Tầm nhìn


Sứ mạng:

Sứ mạng của Khoa Cơ Khí, Trường đào tạo công nghệ -Đại học Duy Tân  là trang bị cho các sinh viên tốt nghiệp ra trường những kỹ năng và kiến thức vững chắc để có thể làm việc một cách chuyên nghiệp,đam mê sáng tạo, có đạo đức, tinh thần trách nhiệm và khả năng thích ứng cần thiết cho những công việc chuyên môn, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực địa phương và toàn cầu.

Tầm nhìn:
Tầm nhìn của Khoa Cơ Khí, Trường đào tạo công nghệ - Đại học Duy Tân là trở thành một địa chỉ giảng dạy và nghiên cứu chất lượng cao mang tầm quốc gia và quốc tế có khả năng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng tốt các yêu cầu phát triển trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ.