star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Khoa học & Công nghệ


Khoa học & Công nghệ

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học -2021 -2022


Hội nghị NCKH sinh viên Trường công nghệ lần thứ 2

Xem thêm

Lễ khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động KHCN năm 2021


Ngày 3 tháng 11 năm 2021, lãnh đạo thành phố đã tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động KHCN nhăm 2021. Buổi lễ trang trọng, diễn ra ngắn gọn, những đã ghi nhận các nỗ lực cống hiến của nhà khoa học , trong đó trường Đại học Duy Tân chiếm số đông với nhóm tác giả của sáng chế và các tác giả có...

Xem thêm

Đề tài NCKH cấp trường


Giảng viên Khoa cơ khí đã đăng ký 02 đề tài cấp trường, gồm có : 1/ Đề tài " Trạm rửa xe ô tô tự động" 2/ Đề tài" Phun plasma phục hồi trục cơ" Nhóm đề tài thứ nhất do TS Vũ Dương chủ nhiệm đề tài gồm các thành viện : ThS Đặng Ngọc Sỹ, ThS Đinh Hữu Quang, trợ giảng Lê Kim Hợi, KS Trương Đình Phong, KS Nguyễn Thanh Tùng. Nhóm đề tài thứ 2...

Xem thêm