star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

TUYỂN SINH

Cơ điện tử Chuẩn PNU

Mã ngành: 7520114 Môn Xét tuyển theo Học bạ Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG 1. Toán, Lý, Hóa 2. Văn, Toán, Lý 3. Văn, Toán, Hóa 4. Văn, Toán, Ngoại ngữ 1. Toán, Lý, Hóa 2....

Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

Mã ngành: 7510205 Môn Xét tuyển theo Học bạ Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG 1. Toán, Lý, Hoá 2. Văn, Toán, Lý 3. Văn, Toán, Hoá 4. Văn, Toán, Ngoại ngữ 1. Toán, Lý, Hoá 2....

Điện cơ Ô tô

Mã ngành: 7510205 Môn Xét tuyển theo Học bạ Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG 1. Toán, Lý, Hóa 2. Văn, Toán, Lý 3. Văn, Toán, Hóa 4. Văn, Toán, Ngoại ngữ 1. Toán, Lý, Hóa 2....