star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Lịch học & Lịch thi


Lịch học & Lịch thi

Thông báo về việc đăng ký lớp học kỳ 1 năm học 2021-2022


Thông báo về việc đăng ký lớp học kỳ 1 năm học 2021-2022

Xem thêm

Lịch thi kết thúc học phần Giai đoạn 2 - học kỳ 2 - năm học 2020-2021 (Bổ sung - chính thức)


Lịch thi kết thúc học phần  Giai đoạn 2 - học kỳ 2 - năm học 2020-2021 (Bổ sung - chính thức)

Xem thêm

Lịch thi kết thúc học phần Giai đoạn 2 - học kỳ 2 - năm học 2020-2021 (Chính thức)


Lịch thi kết thúc học phần  Giai đoạn 2 - học kỳ 2 - năm học 2020-2021 (Chính thức)

Xem thêm

Lịch thi Kết thúc học phần học kỳ 2 - Giai đoạn 2 (Dự kiến)


Lịch thi Kết thúc học phần học kỳ 2 - Giai đoạn 2 (Dự kiến)

Xem thêm

Thông báo về việc giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng - An ninh năm học 2020-2021


Thông báo về việc giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng - An ninh năm học 2020-2021

Xem thêm

Thông báo về việc đăng ký lớp học kỳ hè năm học 2020-2021


Về việc đăng ký lớp học kỳ hè năm học 2020-2021

Xem thêm

Thông báo về việc điều chỉnh tiến độ tốt nghiệp đợt tháng 6/2021 và lịch thi kết thúc học phần


Điều chỉnh tiến độ tốt nghiệp đợt tháng 6/2021 và lịch thi kết thúc học phần

Xem thêm

Thông báo về việc ôn thi tốt nghiệp trực tuyến và điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần


THÔNG BÁO về việc ôn thi tốt nghiệp trực tuyến và điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần

Xem thêm

Lịch thi Kết thúc học phần Giai đoạn 1 - Học kỳ 2 năm học 2020-2021


Lịch thi Kết thúc học phần Giai đoạn 1 - Học kỳ 2 năm học 2020-2021

Xem thêm