star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Lịch học & Lịch thi


Lịch học & Lịch thi

Thông báo về việc đăng ký tín chỉ Học kỳ 1 Năm học 2022-2023


Thông báo về việc đăng ký tín chỉ Học kỳ 1 Năm học 2022-2023

Xem thêm

Lịch thi KTHP Giáo dục thể chất Học kỳ Hè 2021-2022 Tuần 50 (chính thức)


Lịch thi KTHP Giáo dục thể chất Học kỳ Hè 2021-2022 Tuần 50 (chính thức)

Xem thêm

Lịch thi KTHP tập trung trực tiếp và trực tuyến HK1 và 2 năm học 2021-2022 Tuần 34 (Bổ sung và điều chỉnh)


Lịch thi KTHP tập trung trực tiếp và trực tuyến HK1 và 2 năm học 2021-2022 Tuần 34 (Bổ sung và điều chỉnh)

Xem thêm

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 - năm học 2020-2021 (Tuần 10 & 11) chính thức


Lịch thi kết thúc học phần  học kỳ 1 - năm học 2020-2021 (Tuần 10 & 11) chính thức

Xem thêm

Lịch thi KTHP học kỳ 2 và học kỳ Hè năm học 2020-2021 dự kiến (Tuần 09-10)


Lịch thi KTHP học kỳ 2 và học kỳ Hè năm học 2020-2021 dự kiến (Tuần 09-10)

Xem thêm

Lịch thi KTHP HK Hè 2021-2022 Tuần 49--50 (chính thức)


Lịch thi KTHP học kỳ Hè năm học 2021-2022 Tuần 49--50 (chính thức)

Xem thêm

Lịch học chi tiết, danh sách sinh viên học môn GDQP-AN khóa K25 đợt 2


Lịch học chi tiết, danh sách sinh viên học môn GDQP-AN khóa K25 đợt 2 (đã cập nhật thông tin tài khoản và buổi học thực hành)

Xem thêm

Thông báo Về việc đăng ký tín chỉ học kỳ hè năm học 2021-2022


Thông báo Về việc đăng ký tín chỉ học kỳ hè năm học 2021-2022

Xem thêm

Lịch thi KTHP giai đoạn 2 học kỳ 2 năm học 2021-2022 - Tuần 43--45 (Chính thức)


Lịch thi KTHP giai đoạn 2 học kỳ 2 năm học 2021-2022 - Tuần 43--45  (Chính thức)

Xem thêm