star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Chương trình Đào tạo

Cơ điện tử Chuẩn PNU

Toàn bộ chương trình đào tạo ngành Cơ điện tử chuẩn PNU được chuyển giao từ đại học Purdue University Northwest và được điều chỉnh kịp thời sau mỗi khoá...

Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

Chương trình đào tạo được tham khảo từ những trường đại học hàng đầu Việt Nam như: Đại học GTVT thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Thành Phố Hồ Chí...

Điện cơ Ô tô

Ngành Công nghiệp ôtô đã và đang phát triển theo hướng gia tăng tỷ trọng phần điện-điện tử, hướng đến ôtô điện và ôtô tự hành; do đó, ngành Điện Cơ ôtô...

Công nghệ chế tạo máy, mã số 7520102

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ Chế tạo máy để đào tạo ra những kỹ sư cho các lĩnh vực liên quan đến ngành Công nghệ chế tạo máy...