star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Khoa Cơ Khí - Trường Công Nghệ - Đại học Duy Tân

Văn phòng

102 D - Hòa Khánh Nam - Quận Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng

Số Điện thoại

084-511.3.827 111(Ex.303)

Hotline

084-511.3.827 111(Ex.303)

Email

khoacokhidtu@gmail.com

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất!