star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Tốt nghiệp


Tốt nghiệp

Kế hoạch tốt nghiệp đợt tháng 09/2022


Khoa Cơ khí thông báo cho sinh viên về kế hoạch tốt nghiệp đợt tháng 9/2022 và một số nội dung khác liên quan.

Xem thêm

Danh sách sinh viên xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 6/2022 (cập nhật mới)


Danh sách sinh viên xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 6/2022 (cập nhật mới)

Xem thêm

Thông báo về việc đăng ký làm lễ phát bằng tốt nghiệp (đợt tốt nghiệp tháng 6/2022)


Thông báo về việc đăng ký làm lễ phát bằng tốt nghiệp (đợt tốt nghiệp tháng 6/2022)

Xem thêm

Thông báo về việc nộp đơn đề nghị công nhận tốt nghiệp đợt tháng 06/2022


Thông báo về việc nộp đơn đề nghị công nhận tốt nghiệp đợt tháng 06/2022

Xem thêm

Thông báo V/v kế hoạch tốt nghiệp đại học đợt tháng 06/2022


Thông báo V/v kế hoạch tốt nghiệp đại học đợt tháng 06/2022

Xem thêm

Thông báo V/v nhận bằng tốt nghiệp đại học đợt tháng 12/2021


Thông báo V/v nhận bằng tốt nghiệp đại học đợt tháng 12/2021

Xem thêm

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp ngành Cơ điện tử - Chuẩn PNU


Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp ngành Cơ điện tử - Chuẩn PNU

Xem thêm

Danh sách sinh viên xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 12/2021 cập nhật bổ sung


Danh sách sinh viên xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 12/2021

Xem thêm

Danh sách sinh viên xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 12/2021


Danh sách sinh viên xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 12/2021

Xem thêm

Khởi nghiệp - sáng tạo


Thấm thoắt đã qua 1 khoá đào tạo ngành cơ điện tử tiên tiến, phối hợp với đại học Purdue - Hoa Kỳ.Tất cả 13 sinh viên đều đủ điều kiện tốt nghiệp.Hiện các bạn đang gấp rút hoàn thành đồ án, bảo vệ ngày 26/12/2021. Các bạn đều nỗ lực học tập vượt qua các kỳ thi tích luỹ kiến thức theo chương trình đào tạo.Có đến 1/3 số môn học, được học cùng giảng...

Xem thêm