star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Thông báo khác


Thông báo về việc mở hệ thống đánh giá rèn luyện bổ sung Học kỳ II năm học 2021-2022


Về việc mở hệ thống đánh giá rèn luyện bổ sung Học kỳ II năm học 2021-2022

Xem thêm

Thông báo về việc tổ chức đào tạo tập trung trực tiếp kết hợp trực tuyến (online)


Thông báo về việc tổ chức đào tạo tập trung trực tiếp kết hợp trực tuyến (online)

Xem thêm

Thông báo về việc thực hiện BHYT đợt 2 (tháng 10/2021) năm học 2021-2022


Thông báo về việc thực hiện BHYT đợt 2 (tháng 10/2021) năm học 2021-2022

Xem thêm

Thông báo về việc tổ chức khai báo ngoại trú sinh viên học kỳ 2 - năm học 2020-2021


tổ chức khai báo ngoại trú sinh viên học kỳ 2 - năm học 2020-2021

Xem thêm

Thông báo về việc xét giảm học phí năm học 2022 - 2023


Thông báo về việc xét giảm học phí năm học 2022 - 2023

Xem thêm

Thông báo về hình thức nộp học phí kể từ năm học 2022-2023


Thông báo về hình thức nộp học phí kể từ năm học 2022-2023

Xem thêm

Về việc thực hiện chính sách miễn, giảm học phí theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP (Cho sinh viên nhận chế độ ở quận Sơn Trà - Đà Nẵng)


Về việc thực hiện chính sách miễn, giảm học phí theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP (Cho sinh viên nhận chế độ ở quận Sơn Trà - Đà Nẵng)

Xem thêm

Về việc thực hiện chính sách miễn, giảm học phí theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP (Cho sinh viên nhận chế độ ở quận Liên Chiểu - Đà Nẵng)


Về việc thực hiện chính sách miễn, giảm học phí theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP (Cho sinh viên nhận chế độ ở quận Liên Chiểu - Đà Nẵng)

Xem thêm

Thông báo về việc đánh giá rèn luyện học kỳ 2 năm học 2021-2022


Thông báo về việc đánh giá rèn luyện học kỳ 2 năm học 2021-2022

Xem thêm