star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Văn hóa & Hoạt động


Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Ôtô của ĐH Duy Tân


Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Ôtô của ĐH Duy Tân

Xem thêm

Hoạt động ngoại khóa sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô, Điện Cơ ô tô, Cơ điện tử chuẩn PNU tại các Garage ô tô


Khoa Cơ Khí, Trường Công Nghệ, Đại học Duy Tân đã tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô, Điện Cơ ô tô, Cơ điện tử chuẩn PNU tại các Garage ô tô trên địa bàn Đà Nẵng và Phòng LAB STEM DTU.

Xem thêm

Kiến tập tại Thaco Chu Lai sinh viên ngành CNKT Ô tô - Khoa Cơ Khí - Trường Công Nghệ - Đại học Duy Tân


Kiến tập tại Thaco Chu Lai sinh viên ngành CNKT Ô tô - Khoa Cơ Khí - Trường Công Nghệ - Đại học Duy Tân

Xem thêm

DTU STEM&FAB Lab dành riêng cho Sinh viên Trường Đại học Duy Tân


DTU STEM&FAB Lab dành riêng cho Sinh viên Trường Đại học Duy Tân

Xem thêm

Giải bóng đa sinh viên Khoa cơ khí lần thứ nhất


Phong trào thể dục thể thao là một hoạt động không thể thiếu trong hoạt động xã hội nói chung và rèn luyện thể lực nói riêng. Nó góp phần rèn luyện ý chí, tinh thần đồng đội. Hưởng ứng phong trào đại hội đoàn các cấp, vừa qua Giải bóng đá sinh viên Khoa cơ khí lần thứ nhất chính thức khai mạc với sự tham dự của sinh viên tất cả 21 lớp chia thành...

Xem thêm