star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

[Tuyển dụng] 08 nhân viên cho dự án CAD/CAM


D án sn xut chế to, thiết kế cơ khí, cơ khí xây dng đến t Khách Hàng Nht Bn, được cp nht công ngh liên tc và kh năng tăng trưởng nhân s CAD/CAM ca d án lên đến 50 - 100 nhân s.

1. CAD Engineer: 07 bn

• Có kh năng s dng Autocad và 1 phn mm 3D chuyên dng (Inventor, SolidWorks, Catia, NX….)

• Có kinh nghim đọc hiu, phân tích bn v cơ khí, xây dng, dng 2D và 3D

• Mc lương > 8 triu

2. JP N2 up + CAD: 01 bn

• Có tiếng Nht N2 up

• Có kiến thc/kinh nghim v CAD

• Mc Lương: Tho thun

Gi CV ng tuyn v mail cuongmv21@gmail.com - 0973703297

Địa đim làm vic: khu công nghip An Đồn, qun Sơn Trà, Đà Nng

Có thể là hình ảnh về máy bay